ELS BORST PRIJS UITGEREIKT

De prijs is dit jaar gewonnen door Gineke Munting, werkzaam in onze praktijk als verpleegkundig specialist.
Wij feliciteren Gineke van harte met dit prachtige resultaat van jaren aan inspanning.
Op het jaarcongres wordt door V&VN Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS) de Els Borst Award uitgereikt. De Els Borst Award wordt uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt heeft voor de ontwikkeling van het beroep van verpleegkundig specialist.
De vernoeming van deze ereprijs naar mw. Els Borst-Eilers komt voort uit de grote waardering die onder verpleegkundig specialisten bestaat voor de inspanningen van mevrouw Borst-Eilers als oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1994-2002) voor de beroepsgroep. Onder haar leiding en mede dankzij haar persoonlijke inzet werd het initiatief genomen voor de verpleegkundig specialist in Nederland en worden er sinds 1997 verpleegkundig specialisten opgeleid (toen nog nurse practitioner geheten).
Mw. Borst-Eilers reikte de eerste diploma’s aan nurse practitioners uit te Groningen op 19 januari 2000 en hield toen ter ere van de gelegenheid een lezing.